Jordbruk og kjøttproduksjon

Jeg kan ikke fordra industrielt husdyrhold. Dyr skal etter min mening ikke leve hele livet innendørs, lenket til en bås, med sin egen avføring i ankelhøyde, sprøytet fulle av medisin og foret med for som ikke er naturlig for dem.

Jeg bekymrer meg over at soya, mais og hvete dyrkes med kunstgjødsel og sprøytemidler ved hjelp av landbruksmaskiner og at det deretter fraktes rundt halve jorda for å brukes som for til dyr som burde gå ute og spise gress.

Det er derfor jeg er så begeistret for Joel Salatin. Han og hans familie driver gården Polyface Farms i Virginia i USA. Der produseres kjøtt av både storfe, høns, kalkun og gris på en måte som er både naturlig, etisk forsvarlig, bærekraftig, sunn, økonomisk og miljøvennlig.

Der borte har de drevet på denne måten i 50 år uten å bruke verken såkorn, kunstgjødsel, kraftfor, antibiotika eller særlig mye diesel.

Salatins metode går ut på å bruke portable elektrisk gjerder til å få storfe til å gå i flokk, slik dyr gjør når det finnes rovdyr i nærheten. På den måten gresser flokken ned alle artene i beitet, ikke bare det de synes smaker godt. Jevn gressing fører til at ikke enkeltarter av planter får overtak på beitet, og dermed slipper man pløying og såing, men driver det som permakultur. Dyra gjødsler på naturlig måte, og flyttes videre hver dag – slik flokkdyr flytter seg i naturen.

Tre dager etter at storfeet har vært på et sted, kommer hønseflokken etter og spiser fluelarvene i kurukene og sprer disse utover. Hønene har portable hønsehus som flyttes etter storfeet. Her legger de eggene sine.

På denne måten produserer Salatin gressforet kjøtt som er hyperøkologisk og bærekraftig. Økonomisk er det også gunstig. Det er til og med miljøvennlig! Metoden bygger opp jordsmonn, slik at den bidrar til å fange CO2 fra atmosfæren. Salatin har gjort beregninger som tyder på at vi kunne berge klimaet om alt kjøtt som blir produsert i USA ble produsert på denne måten.

Jeg skulle ønske noen ville prøve dette i Norge, og helst på Østlandet slik at jeg kunne kjøpe kjøtt fra dem. Jeg har prøvd å få både Senterpartiet og Universitetet på Ås til å invitere Salatin hit til Norge for å holde foredrag, men ikke fått så mye respons, desssverre.