Kuer, kjøtt og CO2

Jeg så filmen Cowspiracy i går på NetFlix.

Jeg har visst en stund at regnskog i Amazonas ryddes for å produsere soya, som går til dyrefor. Dette synes jeg er idiotisk. Nok en gang: hvorfor dyrke maskinelt mat som ikke er bra for dyra når dyra kan gå på egne bein ute og spise ting som er bra for dem med minimal innblanding fra oss mennesker?

Det er lett å konkludere etter å ha sett på filmen at vi alle må bli veganere, men jeg er ikke enig. Jeg tror ikke vi kan redde klimaet fra CO2-overskudd vet at all menneskemat skal være grønnsaker og frukt, og at vi skal ha langt færre dyr. Jeg for min del ser det slik at dyr og beite lever sammen i symbiose og at de sammen kan bidra til å senke CO2-nivået i atmosfæren.

Siden miljøbevegelsen på 70-tallet effektivt forhindret videreutvikling av atomkraft har vi brukt mer og mer kull, olje og naturgass, og dermed sluppet ut mer CO2 i atmosfæren. Noe må gjøres med dette, men det holder ikke å bare gå over til vindmøller og solcellepaneler, såkalt fornybar kraft. Det vil kanskje bremse utslippene noe, men vi har allerede for mye CO2. Vi trenger tiltak som kan fange CO2 og lagre det. Eneste mulighet er å få hjelp av de som kan spise CO2, nemlig planter. Nok så opplagt da at det er fra jordbruket løsningene må komme.

Derfor nytter det ikke lenger at vi pløyer opp, bruker kunstgjødsel og sår på nytt hele tiden. Vi må la plantene få bygge opp jordsmonn og utvikle permanente rotsystemer. Vi kan ikke dyrke korn, soya og mais ett sted for å frakte det til dyr et annet sted og så lage et problem av dyremøkka.

Beitedyr og gress hører sammen, og bare de kan redde menneskeheten!

Miljøpartiet De Grønne har mye bra landbrukspolitikk. Her er et forslag fra meg: foreslå avgifter på pløying, kunstgjødsel, såkorn og kraftfor.