Arven etter Chernobyl

Hva er den egentlige arven etter Chernobyl og Fukushima? Sammenlignet med andre kraftulykker tok de få liv. Områder ble fraflyttet, det samme skjer rutinemessig ved bygging av demninger for vannkraft. Hva er det med kjernekraft som skremmer oss så veldig? Er det frykten for atomvåpen som er blitt resirkulert til frykt for kraftverk? De fleste bomber bruker kjemisk kraft, men vi er ikke redd for å sitte ved siden av en engangsgrill. Er det fordi stråling er usynlig? CO2 er også usynlig, men kan komme til å ødelegge klimaet og drepe oss alle. Kullkraft dreper millioner hvert år, uten at det er ulykker, og produserer radioaktiv aske, men vi vil heller ha det enn kjernekraft.

I Norge og mange andre land er kjernekraft blitt umulig å vurdere som løsning på klimaproblemet. Det er nærmest en selvfølge at kjernekraft skal avvikles. Det er ingen virkelig argumentasjon, og på den måten minner det mer om et religiøst syn, noe som ikke kan stilles spørsmål ved. Er dette basert på virkelige argumenter, eller snakker vi om strålingsangst?

Kjernekraft tar lite plass, bidrar ikke til forurensning og klimagasser, produserer stabil kraft også under vindstille, og kan videreutvikles fra det teknologiske nybegynnerstadiet det er på nå.

Men vi vil ikke ha det! Isteden vil vi ha vindmøller og monstermaster på hver åsrygg, og solceller på alle sydvendte flater, kombinert med kollektivtrafikk, energiøkonomisering og kjøttfrie mandager. De som i dag ikke har annet energiforbruk enn å brenne tørket kumøkk på jordgulvkjøkkenet sitt i fremmede land vil vi også skal kutte sitt forbruk, går jeg ut i fra.

Alt dette er vi nødt til å tro skal være mulig bare fordi vi ikke vil tenke på atomkraft.

At miljøbevegelsen er villig til å satse menneskehetens fremtid på at evangeliet om fornybar kraft skal berge oss både fra fossil kraft og deres forestilling om et radioaktivt helvete finner jeg ærlig talt uansvarlig.

Den egentlige arven fra Chernobyl er først og fremst stråleangsten og vårt påfølgende klimaproblem. Kanskje det er på tide å fri oss fra frykten.