Atomkraft

Jeg er tilhenger av atomkraft. Atomkraft omgjør den energien som binder atomkjerner sammen. Ved å spalte atomkjerner frigjøres enorme mengder energi, uten at klimagasser slipper ut i atmosfæren, uten at store naturinngrep må gjøres, og uten at produksjonen er avhengig av været. Atomkraftverk i dag er basert på teknologi som ble utviklet først og fremst […]